marehist.gr
Ενεργοποιήστε την Javascript για να συνεχίσετε!

Βιβλιογραφία

Για τη ναυτιλιακή και οικονομική ιστορία της Κεφαλονιάς και, εν γένει, για τη ναυτιλιακή και οικονομική ιστορία των νησιών του Ιονίου Πελάγους, αντλούμε πληροφορίες από ένα σημαντικό αριθμό ελληνόγλωσσων, αλλά και ξενόγλωσσων βιβλίων. Εδώ επιλέξαμε να παρουσιάσουμε ορισμένες από τις πιο σημαντικές μονογραφίες, αλλά και άρθρα σε συλλογικούς τόμους, που καταπιάνονται με την ιστορία της ναυτιλίας τόσο στο νησί της Κεφαλονιάς όσο και στα υπόλοιπα Επτάνησα, κατά την περίοδο από τον 18ο έως και τον 21ο αιώνα.


Α. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ

1) Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ., Περί της Οικονομικής Διοικήσεως της Επτανήσου επί Βενετοκρατίας, Τόμος Α΄, Μέρος Γενικόν, Τυπογραφείον «Εστία», Αθήναι 1914.

2) Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ., Περί της Οικονομικής Διοικήσεως της Επτανήσου επί Βενετοκρατίας, Τόμος Β΄, Μέρος Ειδικόν, Τυπογραφείον «Εστία», Αθήναι 1914.

3) Ανωγιάτης – Pelé, Δ., Πρόντζας, Ε., Η Κέρκυρα 1830-1832. Μεταξύ φεουδαρχίας και αποικιοκρατίας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2002.

4) Αρβανιτάκης, Δημήτρης Δ., Κοινωνικές αντιθέσεις στην πόλη της Ζακύνθου. Το ρεμπελιό των ποπολάρων (1628), Ε.Λ.Ι.Α – Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2001.

5) Ασωνίτης, Σπύρος Ν., Ανδηγαυική Κέρκυρα, 13ος – 14ος αιώνας, Α’πόστροφος, Κέρκυρα 1999.

6) Βενιέρη, Δημήτριος, Κατάστασις της Επτανήσου Πολιτείας, Εν Τεργέστιω 1804.

7) Βισβίζη-Δοντά, Δόμνα, Αναλοτική Μεσόγειος: Πολιτική και Οικονομική Σημασία μιας Θάλασσας (1815-1914), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005.

8) Βλάσση, Δέσποινα Ερ., «Μία μετανάστευση Κεφαλλήνων στην Κριμαία (1794) και η αντίδραση της Βενετίας», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμος 6, 1994, σ. 189-236.

9) Βλασσόπουλος, Γιάννης Στ., Ανεμοκάραβα, Φήμιος, Ιθάκη 2006.

10) Βλασσόπουλος, Νίκος Στ., «Τα πρώτα ιονικά ατμόπλοια», Κεφαλληνιακά Χρονικά, Τόμος 10, 2005, σ. 491-6.

11) Βλασσόπουλος, Νίκος Στ., Η Ναυτιλία των Ιονίων Νήσων (1700-1864). Το δυναμικό της ιονικής ναυτιλίας, τόμοι Α΄ και Β΄, Ελληνική Ευρωεκδοτική, Αθήνα 1995.

12) Βλασσόπουλος, Νίκος Στ., Η ναυτιλία της Ιθάκης (1700-1900), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001.

13) Βλάχος, Γεράσιμος Μ., «Οι υπηρεσίες προς τη ναυτιλία των προξένων της επτανήσου πολιτείας κατά τον κανονισμό 1803/1805», στο Επτάνησος Πολιτεία (1800-1807): Το πρώτο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, Αργοστόλι 2003, σ. 323-44.

14) Βλάχος, Γεράσιμος Μ., Επτάνησος Πολιτεία. Ο Κανονισμός της Ναυτιλίας (1803-1805), Αθήνα 2005.

15) Βλάχος, Γεράσιμος Μ., «Ναυτιλία της Επτανήσου Πολιτείας (1800-1807)», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμος 10, 2005, σ. 497-500.

16) Δελής, Απόστολος, «Οικογένεια Λυκιαρδοπούλου», 2008, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος (URL: http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11185).

17) Δόικας Ν. Γιάννης, «Ο εμπορικός στόλος των Παξών στα 1764», Ηχώ των Παξών, τεύχος 133, 1984, σ. 1-13.

18) Θεοτοκάς, Γιάννης και Χαρλαύτη, Τζελίνα, Έλληνες εφοπλιστές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Οργάνωση, διοίκηση και στρατηγική, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2007.

19) Θεοτοκάς, Γιάννης και Χαρλαύτη, Τζελίνα, Ευπόμπη. Ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις, 1945 – 2000. Οργάνωση, διοίκηση και στρατηγικές, Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 2004.

20) Ιδρωμένος, Ανδρέας Μ., Πολιτική Ιστορία της Επτανήσου επί της Αγγλικής Προστασίας, Κέρκυρα 1935.

21) Καλλίνικος, Π. Γ., Επτανησιακά (κατά το πλείστο Ιθακησιακά) Σύμμεικτα, Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 1988.

22) Καπετανάκης, Παναγιώτης Σ., «Η ποντοπόρος εμπορική ναυτιλία των Επτανήσων την εποχή της Βρετανικής Κατοχής και Προστασίας και η κεφαλληνιακή υπεροχή (1809/15-1864). Στόλος και λιμάνια, εμπορεύματα και διαδρομές, ναυτότοποι και ναυτικοί, επιχειρηματικότητα και δίκτυα, κοινωνία και πλοιοκτητικές ελίτ», Διδακτορική Διατριβή, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2010.

23) Καπετανάκης, Παναγιώτης Σ., «Ο ναυτότοπος της Κεφαλονιάς την εποχή της Προστασίας: όροι ανάπτυξης και υπεροχής», Πρακτικά Θ’ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου (Παξοί, 26-30 Μαΐου 2010, Εταιρεία Παξινών Μελετών) (υπό έκδοση).

24) Καραπιδάκης, Νίκος, «Ιόνια Νησιά 1815-1864: Προστασία, το πρόσχημα της αγγλοκρατίας», στο Βασίλης Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, τόμος Δ΄, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 265-84.

25) Καρδάσης, Βασίλης Α., Ο Ελληνισμός του Εύξεινου Πόντου: Οδησσός, Ταϊγάνιο, Ροστόφ, Μαριούπολη, Εκδόσεις ΤΑ ΝΕΑ, Αθήνα 2009.

26) Κατσιαρδή-Hering, Όλγα, «Η αυστριακή πολιτική και η ελληνική ναυσιπλοΐα (1750-1800 περίπου», Παρουσία, τόμος Ε΄, 1987, σ. 445-537.

27) Κατσιαρδή-Hering, Όλγα, Λησμονημένοι ορίζοντες Ελλήνων εμπόρων: Το πανηγύρι στη Senegaglia (18ος – αρχές 19ου αιώνα), Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, Αθήνα 1984.

28) Κατσιαρδή-Hering, Όλγα, «Η Ελληνική Παροικία της Τεργέστης (1751-1830)», τόμος Α΄, Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2002.

29) Κεφαλάς, Νικόλαος, Θαλάσσιος νομοθεσία, συναθροισμένη από διαφόρους νομοθέτας θαλασσίους ευρωπαϊκούς, πλουτισμένη από διαφόρους φυλαττομένας συνηθείας δια οδηγίαν κάθε είδους ναυτικού και εμπορικού, Εν Βιέννη 1807.

30) Κολαΐτης, Γεράσιμος Κ., Το Χρονικό της Ιθάκης, Εκδόσεις Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, Αθήνα 1988.

31) Κραντονέλλη, Αλεξάνδρα, Ελληνική Πειρατεία και Κούρσος τον ΙΗ΄ αιώνα και μέχρι την Ελληνική Επανάσταση, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1998.

32) Κρεμμυδάς, Βασίλης, Το Εμπόριο της Πελοποννήσου στο 18ο αιώνα (1715-1792). (Με βάση τα γαλλικά αρχεία), Αθήνα 1972.

33) Κρεμμυδάς, Βασίλης, Ελληνική Ναυτιλία 1776-1835. Πρώτος Τόμος: Όψεις της Μεσογειακής Ναυσιπλοΐας, Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, Αθήνα 1985.

34) Κρεμμυδάς, Βασίλης, Ελληνική Ναυτιλία 1776-1835. Δεύτερος Τόμος: Οι Μηχανισμοί, Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, Αθήνα 1986.

35) Κρεμμυδάς, Βασίλης, «Ειδήσεις για την οικονομία και την κοινωνία των Επτανήσων στα χρόνια 1796-1820», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμος 3, 1979, σ. 28-44.

36) Λαιμός, Ανδρέας Γ., Το Ναυτικόν του Γένους των Ελλήνων, τόμος Α΄, Εκδόσεις Κώστας Τσικόπουλος, Αθήνα 1968.

37) Λειβαδά – Ντούκα, Ευρυδίκη, «Οικογένεια Βεργωτή. Οι "αρχοντορωμαίοι" της Κεφαλλονιάς», Οδύσσεια Κεφαλλονιάς-Ιθάκης, 2002, σ.26-35.

38) Λεονταρίτης, Γεώργιος, Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, Ε.Μ.Ν.Ε. – Μνήμων, Αθήνα 1996.

39) Λιβιεράτος, Ευστάθιος Κ., Ιστορία της Νήσου Κεφαλληνίας, Πειραίας 1988 (εγράφη εν έτει 1916 εν Ληξουρίω).

40) Λοβέρδος-Κωστής, Ιωάννης Π., Ιστορία της Νήσου Κεφαλληνίας, Τύποις Προόδου, Κεφαλληνία.

41) Λουκάτος, Σπυρίδων Δ., «Πολιτειογραφικά Στοιχεία Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Από ανέκδοτες ελληνικές προξενικές εκθέσεις 1857-1858», στο Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου «Επτανησιακού Πολιτισμού»: Κοινωνία, Οικονομία και Πολιτισμός στα Επτάνησα (1386-1864), Θεσσαλονίκη 1982, σ. 201-27.

42) Λούντζης, Ερμάννος, Επτάνησος Πολιτεία, Κέρκυρα 1968.

43) Λούντζης, Ερμάννος, Περί της Πολιτικής Καταστάσεως της Επτανήσου επί Ενετών, Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, Αθήναις 1856.

44) Μαλτέζου, Χρύσα, «Νησιά του Ιονίου. Η τελευταία περίοδος βενετικής κυριαρχίας (1669-1797)», στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΑ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 212-8.

45) Μαλτέζου, Χρύσα, «Λατινοκρατούμενες Ελληνικές Χώρες: Επτάνησα», στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος Ι΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1974, σ. 215-29.

46) Μάξιμος, Σεραφείμ, Το Ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό κατά τον XVIII αιώνα, Στοχαστής, Αθήνα 1976.

47) Μαυρογιάννης, Γεράσιμος E., Ιστορία των Ιονίων Νήσων: αρχομένη τω 1797 και λήγουσα τω 1815, Τόμοι Α΄ και Β΄, Τυπογραφείον «Παλιγγενεσία» Ιω. Αγγελοπούλου, Αθήναι 1889.

48) Μεταξάς, Νικόλαος Β., Οι Ναυτικοί Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Βιογραφικά στοιχεία 600 ναυτίλων (1850-1970), Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας, Αθήνα 2002.

49) Μηλιαράκης, Αντώνιος, Γεωγραφία πολιτική νέα και αρχαία του νομού Κεφαλληνίας: Κεφαλληνία, Ιθάκη, Άτοκος, Αρκούδι, Κάλαμος, Καστός και Εχινάδες, Αφοί Πέρρη, Αθήνησιν 1890.

50) Μοσχονά, Παναγιώτα, «Πρόξενοι της Επτανήσου Πολιτείας», στο Επτάνησος Πολιτεία (1800-1807): Το πρώτο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, Αργοστόλι 2003, σ. 439-53.

51) Μοσχόπουλος Γεώργιος Ν., και Ζαπάντη Στ., Υγειονομείο Κεφαλλονιάς. Άδεια ελευθεροκοινωνίας 1846-1864, Τόμοι Α΄ και Β΄, ΓΑΚ – Αρχεία Νομού Κεφαλληνίας, Αργοστόλι 1997.

52) Παγκράτης, Γεράσιμος Δ., «Θαλάσσιο Εμπόριο στην Βενετοκρατούμενη Κέρκυρα (1496-1538)», Διδακτορική διατριβή, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2001.

53) Παγκράτης, Γεράσιμος Δ., «Η Ναυτιλιακή Επιχείρηση τον 18ο αιώνα: η περίπτωση των Ελλήνων υπηκόων της Βενετίας», στο Τζελίνα Χαρλαύτη και Κατερίνα Παπακωνσταντίνου (επιμ.), Η άνοδος της ναυτιλίας των Ελλήνων στη Μεσόγειο του 18ου αιώνα, υπό δημοσίευση.

54) Παπαθανασόπουλος Κωνσταντίνος, Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία (1833-1856): Εξέλιξη και Αναπροσαρμογή, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 2001.

55) Παταπίου, Νάσα, Το Προξενείο της Επτανήσου Πολιτείας στην Κύπρο 1800-1807 και ο Πρόξενος Παναγής Αγγελάτος, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών-Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας XXXIII, Λευκωσία 2000.

56) Πεντόγαλος, Γεράσιμος Η., «Υπόμνημα Κεφαλλήνων ναυτικών στην Μάλτα προς τον Άγγλο Διοικητή της Κεφαλονιάς Hudson Lowe (1810)», Κέφαλος, 1998, σ. 54-5.

57) Πινιατώρος, Ν., Η Επίδοσις των Κεφαλλήνων και των Ιθακησίων εις την Θάλασσαν, Αθήνα 1980.

58) Ποταμιάνος, Διον. Η., Τιμητικός Σύλλαβος εις μνήμην Νικολάου Διον. Λυκιαρδοπούλου 1866-1963, Αθήναι 1963.

59) Πρόντζας, Ευάγγελος, «Οικονομικές Επιδόσεις του 19ου αιώνα στην Επτάνησο», Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου: Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, 1864-2004, Ιστορία, Τόμος Α΄, Αθήνα 2005, σ. 531-44.

60) Σφυρόερας, Βασίλης Βλ., «Η εμπορική ναυτιλία στα βενετοκρατούμενα Επτάνησα. Προβλήματα έρευνας και διαπιστώσεις», στο Πρακτικά Α΄Συνεδρίου «Επτανησιακού Πολιτισμού»: Κοινωνία, Οικονομία και Πολιτισμός στα Επτάνησα (1386-1864), Θεσσαλονίκη 1982, σ. 39-47.

61) Φωκάς, Σπυρίδων Γ., Οι Έλληνες εις την ποταμοπλοΐαν του κάτω Δουνάβεως, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη 1975.

62) Χαρλαύτη, Τζελίνα, Ιστορία της ελληνόκτητης ναυτιλίας, 19ος – 20ός αιώνας, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2001.

63) Χαρλαύτη, Τζελίνα, «Ιστιοφόρος Ναυτιλία: Η περίοδος της μεγάλης ακμής, 1833-1871», στο Βασίλης Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμος Δ΄, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 105-118.

64) Χαρλαύτη, Τζελίνα – Χαριτάτος, Μάνος – Μπενέκη, Ελένη, Πλωτώ. Έλληνες καραβοκύρηδες και εφοπλιστές από τα τέλη του 18ου αιώνα έως τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 2002.

65) Χαρλαύτη, Τζελίνα, και Βλασσόπουλος, Νίκος Στ., Ιστορικός Νηογνώμονας Ποντοπόρεια. Ποντοπόρα ιστιοφόρα και ατμόπλοια, 1830-1939, Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 2002.

66) Χαρλαύτη, Τζελίνα και Παπακωνσταντίνου, Κατερίνα (επιμ.), Η άνοδος της ναυτιλίας των Ελλήνων στη Μεσόγειο του 18ου αιώνα, υπό δημοσίευση.

67) Χιώτης, Παναγιώτης, Σειρά Ιστορικών Απομνημονευμάτων, τόμος Γ΄, Εκ της Τυπογραφίας της Κυβερνήσεως, Κερκύρα 1863.

68) Χιώτης, Παναγιώτης, Ιστορία του Ιονίου Κράτους Από Συστάσεως Αυτού Μέχρις Ενώσεως (Έτη 1815-1864), Τόμος Β΄, Περιέχων Τα Από Αρμοστείας Άδαμ 1824 Έως Ενώσεως 1864, Τυπογραφείον Η Επτάνησος Χρίστου Σ. Χιώτου, Εν Ζακύνθω 1877.

69) Χόρτης, Άγγελος Γ., «Συμβολή στην οικονομική ιστορία της Λευκάδας (1684-1774). (Γαιοκτησία, Γεωργία, Κτηνοτροφία, Βιοτεχνία, Αλιεία, Φολολογικό σύστημα, Εμπόριο και Ναυτιλία)», Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1992.


Β. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

70) Ardeleanu, Constantin, Evoluţia Intereselor Economice şi Politice Britanice la Gurile Dunării (1829-1914), Muzeul Brăilei-Editura Istros, Βράιλα 2008.

71) Cernovodeanu, Paul, «British Economic Interests in the Lower Danube and the Balkan Shore of the Black Sea between 1803 and 1829», στο Journal of European Economic History, Τόμος 5, 1976, σ. 105-20.

72) Cernovodeanu, Paul, «L’ activité des maisons de commerce et des négotiants ioniens du Bas-Danube Durant l’ intervalle 1829-1853», Actes du Ile Colloque International d’ Histoire, Τόμος Α΄, Κ.Ν.Ε. / Ε.Ι.Ε. Αθήνα 1985, σ. 91.

73) Cernovodeanu, Paul, και Marinescu Beatrice, «British Trade in the Danubian Ports of Galatz and Braila between 1837 and 1853», στο Journal of European Economic History, Τόμος 8, 1979, σ. 707-41.

74) Chircop, J., «The British Imperial Network in the Mediterranean, 1800-1870: A study of regional fragmentation and imperial integration», αδημοσίευτη Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο του Έσεξ, 1997.

75) Cicanci, Olga, « Ο απόδημος ελληνισμός των ρουμανικών χωρών και η εξέλιξη των σχέσεων του με την Επτάνησο κατά την περίοδο του αγγλικού προτεκτοράτου», στο Μοσχονά Παναγιώτα (επιμ.), Το Ιόνιο Κράτος, 1815-1864. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας (Κέρκυρα, 21-24 Μαΐου 1988), Κέντρο Μελετών Ιονίου, Αθήνα 1997, σ. 85-91.

76) Costantini, Massimo, «Commercio e marina», στο Piero del Negro & Paolo Preto (επιμ.), Storia di Venezia; pt.8: L’ultima fase della Serenissima, Istituto della Enciclopedia italiana, Ρώμη 1998, σελ. 560-3.

77) Costantini, Massimo, «Η εμπορική πολιτική της Βενετίας έναντι των κτήσεών της στην Ανατολική Μεσόγειο», στο Αλίκη Νικηφόρου-Testone (επιμ.), Κέρκυρα, μία μεσογειακή σύνθεση: νησιωτισμός, διασυνδέσεις, ανθρώπινα περιβάλλοντα, 16ος-19ος αιώνας, Πολιτιστικός Σύλλογος «Κόρκυρα», Κέρκυρα 1998, σ. 71-79.

78) Cottrell, P. L., The Ionian Bank: An Imperial Institution, 1839-1864, Alpha Bank, Historical Archives, Αθήνα 2007.

79) Cova, U., Commercio e navigazione a Trieste e nella Monarchia asburgica da Maria Teresa al 1915, Del Bianco, Ούντινε (Udine) 1992.

80) Davy, John, Notes and Observations on the Ionian Islands and Malta: with some remarks on Constantinople and Turkey, and on the system of quarantine as at present conducted, Τόμος II, Smith, Elder & Co., Λονδίνο 1842.

81) Dontas, Domna, «Les Îles Ioniènnes: la Convention de 1800 et le Traité de 1815», Balkan Studies, τόμος 40, 1999, σ. 249-79.

82) Douin, Georges, La Méditerranée de 1803 à 1805. Pirates et Corsaires aux Îles Ioniènnes, Librairie Plon, Παρίσι 1917.

83) Fairlie, S., «Shipping in the Anglo-Russian Grain Trade to 1870», στο Journal of Maritime History, Τόμος 1, 1971, σ. 159-175.

84) Fontenay, Michael, «Πειρατεία και κούρσο στη Μεσόγειο», στο Σπύρος Ασδραχάς-Αναστάσιος Τζαμτζής-Τζελίνα Χαρλαύτη (επιμ.), Ελλάδα της Θάλασσας, Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Αθήνα 2004, σ. 107-21.

85) Foscolo, Ugo, «Come Ottenere Modifiche alla Costituzione delle Isole Ionie», (μτφρ. Α. Μάρκου), στο Αλίκη Δ. Νικηφόρου (επιμ.), Συνταγματικά Κείμενα των Ιονίων Νήσων, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2008, σ. 825-43.

86) Fox, Ralph, The Colonial Policy of British Imperialism, Oxford University Press, Οξφόρδη 2008 (πρώτη έκδοση 1933).

87) Frucht, Richard Ch., «War, Peace, and Internationality: The Danube, 1789-1916», στο Apostolos E. Vacalopoulos, Constantinos D. Svolopoulos, Béla K. Király (επιμ.), Southeast European Maritime Commerce and Naval Policies from the mid-Eighteenth Century to 1914, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki 1988, σ. 79-98.

88) Fulvio, Babudieri, «Maritime Commerce of the Habsburg Empire: The Port of Trieste, 1789-1913», στο Apostolos E. Vacalopoulos, Constantinos D. Svolopoulos, Béla K. Király (επιμ.), Southeast European Maritime Commerce and Naval Policies from the mid-Eighteenth Century to 1914, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki 1988, σ. 221-44.

89) Fusaro, Maria, L’ uva passa. Una guerra commerciale tra Venezia e l’ Inghilterra, Venice University Press, Βενετία 1997.

90) Gallant, Thomas W., Experiencing Dominion: Culture, Identity, and Power in the British Mediterranean, University of Notre Dame Press, Νοτρ Νταμ (Notre Dame) – Ιντιάνα (Indiana) 2002.

91) Gallant, Thomas W., «Tales from the Dark Side: Transnational Migration, the Underworld and the ‘Other’ Greeks of Diaspora», στο Tziovas Dimitris (επιμ.), Greek Diaspora and Migration since 1700: Society, Politics and Culture, Ashgate Publishing, Φάρναμ (Farnham) – Αγγλία 2009, σ. 17-29.

92) Gardner, John Dunn, The Ionian Islands in relation to Greece, with suggestions for advancing our trade with the Turkish countries of the Adriatic, and the Danube, James Ridgway, Λονδίνο 1859.

93) Gekas, Athanasios, «The Commercial Bourgeoisie of the Ionian Islands under British Rule, 1815-1864: Class formation in a semi-colonial society», Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο του Έσεξ, 2004.

94) Grimani, Francesco, Relazioni Storico-Politiche delle isole del Mare Jonio, Βενετία 1856.

95) Harlaftis, Gelina, «The Greek Shipping Sector, c. 1850-2000», στο Research in Maritime History (International Merchant Shipping in the Nineteenth and Twentieth Centuries: The Comparative Dimension), Τόμος 37, 2008, σ. 79-104.

96) Harlaftis, Gelina, «From Diaspora Traders to Shipping Tycoons: The Vagliano Bros», στο Business History Review, Τεύχος 81, 2007, σ. 237-268.

97) Harlaftis, Gelina, «Participation of Greek Merchants and Shipowners in the Black Sea in the 19th Century (1830-1900)», στο Lewis R. Fisher & Heldge W. Nordvik (επιμ.), Shipping and Trade (1750-1950), Leuven University Press, Λέβεν (Leuven) 1990, σ. 47-55.

98) Harlaftis, Gelina, «The fleet ‘dei Greci.’ Ottoman and Venetian Greeks in the Mediterranean sea-trade of the eighteenth century», στο Michela d’Angelo, Gelina Harlaftis και Carmell Vassalo (επιμ.), Making the Waves in the Mediterranean, Μεσσήνα, υπό δημοσίευση.

99) Harlaftis, Gelina, «The ‘Eastern Invasion’: The Greeks in the Mediterranean trade and shipping in the eighteenth and early nineteenth centuries», στο Maria Fusaro, Colin Heywood and Mohamed-Salah Omri (επιμ.), Early Modern Mediterranean Maritime Trade: Intercultural Contacts, Multiple Identities and Shifting Allegiances, IB Tauris, υπό δημοσίευση.

100) Harlaftis, Gelina, και Laiou, Sophia, «Ottoman State Policy in Mediterranean Trade and Shipping, c.1780-c.1820: The Rise of the Greek-owned Ottoman Merchant Fleet», στο Mark Mazower (επιμ.), Networks of Power in Modern Greece: Essays in Honor of John Campell, Hurst & Company, Λονδίνο 2008, σ. 1-44.

101) Harlaftis, Gelina και Kardasis, Vassilis, «International Shipping in the eastern Mediterranean and the Black Sea: Istanbul as a maritime center, 1870-1910», στο Jeffrey Williamson – Şevket Pamuk (επιμ.), The Mediterranean Response to Globalization before 1950, Routledge, Λονδίνο 2000, σ. 233-65.

102) Holland, Robert – Markides, Diana, The British and the Hellenes: Strugles for Mastery in the Eastern Mediterranean 1850-1960, Oxford University Press, Οξφόρδη – Νέα Υόρκη 2006.

103) Jervis-White-Jervis, Henry, History of the Island of Corfú and of the Republic of the Ionian Islands, Colburn and Co., Publishers, Λονδίνο 1852.

104) Kapetanakis, Panayiotis S., «The Ionian State in the ‘British’ Nineteenth Century, 1814-1864: From Adriatic Isolation to Atlantic Integration», στο International Journal of Maritime History, XXII, No. 1, Ιούνιος 2010, σ. 163-84.

105) Kapetanakis, Panayiotis S., «Gauging Maritime Trade between the Mediterranean and Northern Europe in the late Eighteenth and the Mid-Nineteenth Centuries, using Electronic Databases», στο Journal of Mediterranean Studies (υπό έκδοση).

106) Kapetanakis, Panayiotis S., «The Ionian Danube, 1815-64: Terms and conditions of the Ionian maritime presence in the Danube River, and how the latter has affected the Ionian shipping business’ structures», στο Gelina Harlaftis and Radu G. Păun (επιμ.), Greeks in 19th Century Romania (Proceedings of the International Conference, Βουκουρέστι 2009, Οκτώβριος 2-4), Alpha Bank Historical Archives (υπό έκδοση).

107) Kapetanakis, Panayiotis S., «The Insurance Companies of Odessa in the 19th Century», entry in the electronic encyclopedia of Mizonos Ellinismou – Black Sea, November 2007 (http://blacksea.ehw.gr/forms/filePage.aspx?lemmaId=11154).

108) Kapetanakis, Panayiotis S., «The Theofilatos Family», entry in the electronic encyclopedia of Mizonos Ellinismou – Black Sea, November 2007 (http://blacksea.ehw.gr/forms/filePage.aspx?lemmaId=11183).

109) King, Charles, The Black Sea: A History, Oxford University Press, Νέα Υόρκη 2004.

110) Kirchner, Walther, Studies in Russian – American commerce 1820-1860, E. J. Brill, Λάιντεν (Leiden) – Ολλανδία 1075.

111) Kirkwall Viscount, Four Years In The Ionian Islands: Their Political And Social Condition, With A History Of The British Protectorate, Τόμος ΙΙ, Chapman & Hall, Λονδίνο 1864.

112) Kitroeff, Alexander, «The Greek Diaspora in the Mediterranean and the Black Sea as seen through American Eyes (1815-1861)», στο Speros Vryonis, Jr. (επιμ.), The Greeks and the Sea, Aristide D. Caratzas – Publisher, Νιου Ροσέλ (New Rochelle) – Νέα Υόρκη 1993, σ. 153-71.

113) Kosmatou, Eftychia, «La population des Iles Ioniennes XVIIIème-XIXème siècle», Διδακτορική διατριβή, Universite de Paris I - Pantheon - Sorbonne U.F.R. d' Histoire, Παρίσι 2000.

114) Lane, Frederic C., Βενετία η Θαλασσοκράτειρα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2007.

115) Loukatos, Spyros Dem., Les relations entre la Democratie de Ragouse et la Republique Septinsulaire au debut du XIXe siècle, Association Internationale d’ Etudes du Sud –Est Européen, Σόφια 1969.

116) Montgomery, Martin Robert, Gibraltar, Malta and the Ionian Islands, Τόμος VII, Henry G. Bohn, Λονδίνο 1837.

117) Montgomery, Martin Robert, History of the British Colonies: Possessions in Europe, Τόμος V, James Cochrane and Co., Λονδίνο 1835.

118) Napier, Charles James, The Colonies: Treating of their Value generally - Of the Ionian Islands in particular, Thomas and William Boone, Λονδίνο 1833.
119) Napier, Charles James, Memoir on the roads of Cefalonia, Ridgway J., Λονδίνο 1825.

120) Pagratis, Gerassimos D., «I Consolati della Repubblica Settinsulare (1800-1807) in Sicilia», στο the 2nd Mediterranean Maritime History Network Conference, Μεσσήνα/Ταορμίνα, 2-7 Μαΐου 2006, αδημοσίευτο κείμενο. (http://www.scribd.com/doc/13838452/The-Consulates-of-the-Sept-Insular-Republic-1800).

121) Pagratis, Gerassimos D., «Il commercio marittimo greco a Costantinopoli e nel Mar Nero nella seconda metà del XVIII secolo: il caso dei greci suditti veneziani», στο Colloquio Internazionale di Studi: Venezia e il Levante tra il XIII e il XVIII secolo (Venezia, Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, 19–20 ottobre 2006), Annuario dell’ Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, τόμος 9, 2007, σ. 73-84.

122) Pagratis, Gerassimos D., «Sources for the Maritime History of Greece (Fifteenth to Seventeenth Centuries)», στο Gelina Harlaftis & Carmel Vassallo (επιμ.), New Directions in Mediterranean Maritime History, Research in Maritime History, αρ. 28, Σεντ Τζον (St. John’s), Νέα Γη (Newfoundland) 2004, σελ. 125 - 146.

123) Papakonstantinou, Katerina, «The Port of Messolonghi: Spatial Allocation and Maritime Expansion in the Eighteenth Century», The Historical Review/La Revue Historique, Τόμος VII, 2010, σ.277-97.

124) Paskaleva, Virginia, «Shipping and Trade on the Lower Danube in the Eighteenth and Nineteenth Centuries», στο Apostolos E. Vacalopoulos, Constantinos D. Svolopoulos, Béla K. Király (επιμ.), Southeast European Maritime Commerce and Naval Policies from the mid-Eighteenth Century to 1914, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki 1988, σ. 131-51.

125) Paximadopulos – Stavrinos, Miranda, «Some notes on Britain's attitude towards the Ionian Protectorate», Reprint from the Scientific Annual of ‘Panteios’ Graduate School of Political Science, Αθήνα 1980, σ. 514-25.

126) Pratt, Michael, Britain’s Greek Empire: Reflections on the history of the Ionian Islands from the fall of Byzantium, Rex Collings, Λονδίνο 1978.

127) Regolamento della Marina della Repubblica Ionica, con la Tariffa dei Diritti da Percepirsi Dai Consoli, Vice-Consoli, Ed Agenti della Repubblica, In Corfù, nella Stamperia Nazionale, 1805.

128) Rizo Rangabè, Eugène, Livre’ d’ Or de la Noblesse Ionienne. Céphalonie, τόμος ΙΙ, Maison d’ Editions Eleftheroudakis, Αθήνα 1926.

129) Savant, Jean, «Αι Ιόνιοι Νήσοι κατά τους Ναπολεοντείους Πολέμους», Ναυτική Επιθεώρησις, τόμος XXXXXI, 1940, σ. 431-40.

130) Scrofani, Xavier, Voyage en Gréce, dans les anées 1794 et 1795, J. F. Rolland, Λυών 1834.

131) Sicard, Aîné, Lettres sur Odessa, Pluchart et Comp., Αγία Πετρούπολη 1812.

132) Siegelbaum, Lewis, «The Odessa Grain Trade: A Case Study in Urban Growth and Development in Tsarist Russia», The Journal of European Economic History, Τόμος 9, 1980, σ. 113-51.

133) Stavrianos, Leften Stavros, The Balkans since 1453, Hurst & Co. Publishers, Λονδίνο 2000.

134) The Ionian Islands, Reply to a pamphlet, James Ridgway, Λονδίνο 1851.